Gå til indhold Slice Created with Sketch.

21. jun 2022

© Adi Goldstein/Unsplash
Kameramand i færd med at indstille lys

Østre Landsret gav i sin domsafsigelse 19. maj 2022 kunstnere og kulturproducenter medhold i, at den danske stat burde have ændret lovgivningen vedrørende kompensation for privatkopiering for flere år siden. Landsretten fastslog således EU-kravet om en rimelig kompensationsordning ligesom EU-domstolen.

”Det glæder os, at dommen er helt entydig i forhold til, at staten skulle have ændret lovgivningen tidligere,” siger Lena Brostrøm, repræsentant for kunstnere og kulturproducenter.

Afgørelsen baserede sig på en række EU-domme fra 2010 og frem, og Landsretten fandt, at det i hvert fald fra 2016 var klart, at den danske ordning ikke levede op til EU-retten. Dette blev først rettet op med vedtagelsen af den nye lov, der trådte i kraft 1. januar 2022. På trods af at ordningen i mange år har været ulovlig, og at staten først med virkning fra 2022 gjorde noget ved dette, valgte Landsretten, at erstatningen ikke skulle omfatte perioden før 1. juli 2018. Dommen betyder således, at rettighedshavere, der før denne dato skulle have haft kompensation, ikke får nogen erstatning.

Der er en praksis i Danmark for at give staten en vis tid til at indrette dansk lovgivning efter EU-retten. Dommen er imidlertid en fravigelse af Højesterets hidtidige praksis, der har givet staten kortere tid til at agere. Dertil kommer, at Højesterets hidtidige praksis afviger fra EU-domstolens seneste praksis, som giver en endnu kortere tid til at leve op til EU-retten. Det er en grundlæggende urimelighed, at en stor mængde rettighedshavere ikke kan få erstatning for en lang periode, hvor staten mod bedre vidende undlod at leve op til statens forpligtelser.

Ud over spørgsmålet om erstatningsperioden lagde Landsretten i sit skøn stor vægt på et element i ordningen, der i løbet af sagen ikke havde været behandlet.  Det er derfor nødvendigt, at dette spørgsmål får en reel behandling, hvor der på baggrund af alle relevante beviser kan træffes en afgørelse.

For så vidt angår disse og øvrige spørgsmål vurderes det at være ønskeligt at få en yderligere stillingtagen fra Højesteret og fra EU-domstolen. På denne baggrund har kunstnere og kulturproducenter efter samråd med advokat og rådgivere valgt at anke dommen. Der forventes at foreligge en endelig afgørelse om to år.

Relateret