Gå til indhold Slice Created with Sketch.

Privat brug af lagringsmedier

Mobil med headphones | © Jeppe Willum Kejser
Mobil med headphones

Hvad er kompensationsordningen for privatkopiering?

Folketinget har besluttet, at borgere skal kunne kopiere lovligt tilgængeligt indhold, for eksempel musik, film og tv, til privat brug, uden det kræver en aftale med rettighedshaverne, dvs. kunstnere og producenter bag indholdet samt broadcastere. Det kaldes privatkopiering. Til gengæld skal kunstnerne og producenterne kompenseres for tabt indtjening, når private kopierer.

Derfor bliver der lagt et ekstra beløb oveni prisen, hver gang der sælges et lagringsmedie som for eksempel en smartphone, tablet, computer eller harddisk. Copydan KulturPlus, der administrerer kunstnernes og producenternes rettigheder, sørger for, at pengene går tilbage til rettighedshaverne.

Du kan læse mere om ordningen og baggrunden for den nedenfor.

Hvorfor skal kunstnere og producenter kompenseres?

Når vi kopierer musik, tv-udsendelser eller film fra et medie til et andet, mister kunstnerne og producenterne en indtægt, fordi vi kopierer i stedet for at betale for indholdet (musik, film og tv). Moderne digital kopiering er særligt indgribende, da man intet kvalitetstab oplever ved brug af en kopi frem for et originalt eksemplar. For at sikre, at der fortsat skabes nyt indhold, skal kunstnerne og producenterne kompenseres for brugen af deres værker.

Hvem får pengene?

Alle midler fra ordningen fordeles ud til de enkelte medlemsorganisationer, der repræsenterer de fag, som kunstnere, producenter og broadcastere hører ind under – for eksempel Dansk skuespillerforbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Producentforeningen m.v.

Se alle medlemsorganisationer her

Hvad går pengene fra ordningen til?

Det er politisk bestemt, at 2/3 af midlerne går direkte til individuelle kunstnere og kulturproducenter. Pengene er en vigtig del af indtjeningen for mange musikere, skuespillere og tv-producenter, der arbejder som freelancere. 1/3 af midlerne understøtter det kulturelle vækstlag i Danmark, hvor kunstnere og producenter kan søge støtte til udviklingsprojekter inden for musik og film. Pengene er vigtige for fortsat vækst og udvikling i kulturbranchen.

Hvordan bliver midlerne fordelt?

Copydan KulturPlus opkræver vederlag og sender dem til medlemsorganisationerne. Det er medlemsorganisationerne, der hver især selv står for fordelingen af midlerne til de enkelte medlemmer. Midlerne fordeles efter forskellige fordelingsplaner, som er baseret på et kvantitativt skøn over, hvor stor sandsynlighed der for, at et enkelt værk – tv-udsendelse, film eller musik – er blevet kopieret. Det afhænger for eksempel af, hvor værket er blevet eksponeret, hvor mange gange det er blevet eksponeret, og hvor populært det er.

Hvilke medier er omfattet af ordningen?

Folketinget bestemmer, hvilke lagringsmedier der omfattes af ordningen. Nedenfor kan du se de lagringsmedier, der er omfattet af ordningen fra den 1. januar 2022.

  • Smartphone
  • Tablet
  • Bærbar computer
  • Stationær computer
  • Harddisk (usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk, netværksharddisk o.l.)
Hvad er vederlagssatserne for de forskellige medier?

Vederlagssats 2024

Harddisk ≤ 128 GB 4,24 kr.
Harddisk > 128 GB 16,96 kr.
Tablet 47,70 kr.
Smartphone 47,70 kr.
Bærbar computer 47,70 kr.
Stationær computer 47,70 kr.

Vederlagssatserne er opgjort i DKK og fastsat i ophavsretslovens § 40. Vederlaget reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

*En ”harddisk” skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie, hvis primære funktion er lagring af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) o.l.

Hvad må du kopiere til privat brug?

Det kan være svært at gennemskue, hvad kopiering til privat brug dækker over. Men privatkopiering omfatter i virkeligheden en lang række forskellige handlinger, som er lette at foretage med de medietyper, der er udbredt i dag. 

Hvad er kopiering til privat brug?

Kopiering til privat brug omfatter en lang række handlinger, for eksempel:

  • Når man kopierer film købt digitalt fra en computer til en iPad, så fx en film købt i iTunes kan ses på en flyrejse
  • Når man digitaliserer sin cd-samling ved at lægge indholdet over på sin computer
  • Når man kopierer en digitaliseret cd-samling over på en mp3-afspiller (fx iPods eller Smart Watches), så musikken kan høres på en løbetur
  • Når man kopierer den digitaliserede filmsamling til en ekstern harddisk, hvorfra filmene kan afspilles på et tv

Se hele listen over privatkopiering

Det afgørende er, at man reelt fremstiller et nyt eksemplar af indholdet (for eksempel musik, film og tv). Kunstnere og kulturproducenter lever af at få betaling for brugen af det indhold, de bidrager til at skabe, og ophavsretten giver dem eneret til at råde over det arbejde, de laver.

Som en undtagelse i loven om ophavsret er kopiering af for eksempel musik, tv og film til privat brug dog tilladt, mod at der gives kompensation til kunstnerne.

Er streaming også privatkopiering?

Nej. Streaming er, når for eksempel en smartphone via nettet viser tv, film eller afspiller musik uden at lagre filen permanent på brugerens udstyr. Her fremstilles kun et midlertidigt eksemplar af værket, der ikke er tilgængeligt for brugeren, efter at streamingen er afsluttet.

Hvornår skal jeg betale?

Måske bruger du hverken medier til at lægge musik eller film på. Men du betaler alligevel et vederlag til kunstnere og producenter gennem Copydan KulturPlus, når du køber lagringsmedier. Nedenfor kan du læse, hvordan det hænger sammen.

Mobil og headphones | © Jeppe Willum Kejser
Mobil og headphones
Hvorfor skal jeg betale vederlag, når jeg ikke kopierer film og musik?

Som privat bruger kan du udelukkende købe lagringsmedier med vederlag, uanset hvad du benytter medierne til.

Virksomheder og undervisningsinstitutioner, der udelukkende benytter lagringsmedier til interne formål, kan ansøge om et godkendelsesbevis fra Copydan KulturPlus, så de kan købe medierne vederlagsfrit.

Når jeg nu har betalt vederlaget, må jeg vel kopiere, hvad jeg vil?

Nej. Vederlaget dækker udelukkende den lovlige kopiering, som er mulig efter ophavsretslovens § 12. Piratkopiering er fortsat ulovlig.