Gå til indhold Slice Created with Sketch.
© Philipp Katzenberger/Unsplash
Ur, hukommelseskort og smartphone oven på computer

Analyseinstituttet Seismonaut foretog tilbage i 2017 en undersøgelse af danskernes kopieringsadfærd for Kulturministeriets daværende blankmedieudvalg. På foranledning af rettighedshaverne er undersøgelsen blevet gentaget hvert år frem til 2021 med de samme spørgsmål af analyseinstituttet YouGov. Kulturministeriet gentog også selv undersøgelsen i 2020, og på baggrund af alle disse undersøgelser var det i retssagen mellem kunstnere og kulturproducenter på den ene side og staten på den anden ubestridt, at niveauet for privatkopiering har været meget stabilt.

Undersøgelserne viser, at de omfattede lagringsmedier rent faktisk bliver brugt til privatkopiering. Undersøgelserne viser endvidere, at omfanget af privatkopiering er steget markant på nye medier som fx smartphones i perioden mellem 2011 og 2017, og at omfanget herefter har været nogenlunde uændret i perioden frem til 2021, hvor den sidste undersøgelse blev foretaget.

Samlet bekræfter undersøgelserne af privatkopiering, at de indbyggede lagringsmedier (fx tablet, pc, smart-tv og smartphone) bruges til privatkopiering, og at brugen klart overstiger den tærskel, der efter EU-retten og dansk ret skal til, for ifølge EU at udløse kompensation til rettighedshaverne.

Grundlaget for dette er, at såfremt et medie kan bruges til at lave private kopier, som påfører rettighedshaverne skade, så skal rettighedshaverne ifølge EU-Domstolens faste praksis kompenseres, medmindre nærmest samtlige brugere i praksis undlader at bruge funktionen.

Herunder er vist et par eksempler på omfanget af privatkopiering for henholdsvis smartphone, tablet og Smartwatch. Eksemplerne illustrerer, hvor mange af de respondenter, der har det pågældende udstyr, som på månedlig basis ser film og tv henholdsvis lytter til musik, de har privatkopieret til deres udstyr.

Graf over månedligt forbrug af kopieret film og tv

Privatkopiering af film og tv på Smartphones, tablets og smartwatches 2017-21

Graf over månedligt forbrug af kopieret musik

Privatkopiering af musik på Smartphones, tablets og smartwatches 2017-21

Første januar 2022 trådte den nye blankmedieordning i kraft. Denne medtager kompensation for privatkopiering på smartphone og tablet, men omfatter ikke Smartwatch, selvom der påviseligt også foregår markant privatkopiering til dette medie, og flere modeller særligt markedsføres til lagring af musik.