Aftaler for importører og grossister

Hukommelseskort | © Jeppe Willum Kejser
Hukommelseskort

Hvornår skal jeg have en aftale?

Importerer du blanke medier, eller ønsker du at handle med blanke medier uden vederlag, skal du have en aftale med Copydan KulturPlus.

Hvis du importerer blanke medier, tilmelder du dig som importør.
Hvis du køber blanke medier i Danmark med henblik på videresalg, tilmelder du dig som grossist.

Se nedenfor hvordan du får en aftale og hvorfor.

Hvordan tilmelder jeg mig som importør?

Tilmelding som importør
Hvis du importerer blanke medier, skal du tilmelde dig som importør hos Copydan KulturPlus, uanset om du skal videresælge medierne eller bruge dem i din virksomhed.

Kundenummer
Ved tilmelding som importør får du et anmeldelsesbevis og et kundenummer. Kundenummeret kan bruges, hvis du ønsker at købe blanke medier uden vederlag i Danmark.

Når du tilmelder dig, skal du acceptere Vilkår for grossister og importører

Tilmeld dig her

Hvordan tilmelder jeg mig som grossist?

Tilmelding som grossist
Hvis du køber blanke medier i Danmark med henblik på videresalg, kan du tilmelde dig som grossist.

Kundenummer
Ved tilmelding som grossist får du et godkendelsesbevis og et kundenummer. Du oplyser kundenummeret til din leverandør, når du køber blanke medier uden vederlag i Danmark.

Når du tilmelder dig, skal du acceptere Vilkår for grossister og importører

Tilmeld dig her

Hvorfor skal jeg have en aftale med Copydan KulturPlus?

Copydan KulturPlus er en kollektiv forvaltningsorganisation, som på baggrund af blankmedieordningen opkræver vederlag på rettighedshavernes vegne, når der sælges eller udleveres blanke medier til privat brug.

Hvad er blankmedieordningen?

Folketinget har besluttet, at borgere skal kunne kopiere lovligt tilgængeligt indhold fx musik, film og tv til privat brug, uden det kræver en aftale med rettighedshaverne, dvs. kunstnere og producenter bag indholdet samt broadcastere. Det kaldes privatkopiering. Til gengæld skal kunstnerne og producenterne kompenseres for tabt indtjening, når private kopierer på blanke medier. 

Derfor bliver der lagt et ekstra beløb oveni prisen, hver gang der sælges et løst blankt medie som fx en dvd, cd, hukommelseskort eller USB-stik. Copydan, der administrerer kunstnernes og producenternes rettigheder, sørger for, at pengene går tilbage til rettighedshaverne. 

Hvornår sælger jeg med og uden vederlag?

Som tilmeldt importør eller grossist kan du sælge blanke medier med eller uden vederlag. Se nedenfor hvornår og hvordan du kan sælge med og uden vederlag.

Hvornår sælger jeg med vederlag?

Salg med vederlag
Hvis du sælger blanke medier til kunder, der ikke har en aftale med Copydan KulturPlus, skal du opkræve vederlag for medierne. Vederlaget skal specificeres på fakturaen på en selvstændig fakturalinje, og det er dette vederlag, der betales videre til Copydan KulturPlus.

Køb og salg med vederlag
Du kan købe blanke medier med vederlag og videresælge dem med vederlag uden at være tilmeldt Copydan KulturPlus.
Hvis du køber blanke medier med vederlag og videresælger dem uden vederlag, kan du ikke få vederlaget refunderet af Copydan KulturPlus.

Hvornår sælger jeg uden vederlag?

Salg af blanke medier uden vederlag
Salg af blanke medier uden vederlag kan kun ske til kunder, som er tilmeldt Copydan KulturPlus.

Kunden skal oplyse sit godkendelsesnummer, og det er dit ansvar, at godkendelsesnummeret er gyldigt. Du kan selv tjekke, om kunden har et godkendelsesnummer.

Tjek godkendelsesnummeret her

Hvilke forhandlere er tilmeldt Copydan KulturPlus?

Hvis du har en aftale med Copydan KulturPlus, kan du købe blanke medier uden vederlag.
Her kan du se de tilmeldte forhandlere hos Copydan KulturPlus og som har mulighed for at sælge dig blanke medier uden vederlag.

Hvem kan jeg sælge til uden vederlag?

Som tilmeldt importør eller grossist kan du sælge blanke medier uden vederlag til kunder, der har en gyldig aftale med Copydan KulturPlus.

Kunden skal oplyse sit godkendelsesnummer, og det er dit ansvar, at godkendelsesnummeret er gyldigt. Du kan selv tjekke, om kunden har et godkendelsesnummer.

Tjek godkendelsesnummeret her

Hvad er vederlaget på forskellige medier?

Her kan du se vederlaget for de forskellige medietyper. Priserne er inddelt i hhv. digitale og analoge medietyper. 

Du kan læse mere om de forskellige medietyper nedenfor.

Hvad er priserne for de forskellige medier?

Priser

Se priserne for både digitale og analoge medier (2021-priser).

Digitale medier (pris pr. medie DKK)

Medietype 2021
Pris DKK
CD* 2,62
DVD*, Blu-Ray, HD DVD 4,16
USB**, U3 5,93
Hukommelseskort 5,93
Mini-Disc 2,62


Analoge medier (pris pr. minut DKK)

Medietype 2021
Pris DKK
Lydmedier 0,0835
Billedmedier 0,1165


*8 cm CD- og DVD-medier er indtil videre fritaget for vederlag.

**Se hvad gælder særligt for USB-stik

Prisen er fastsat ved lov og fremgår af ophavsretslovens § 40. Vederlaget reguleres hvert år med Finansministeriets satsreguleringsprocent.

Ophavsretlige vederlag er ikke momsbelagt i Danmark.

Har du spørgsmål om moms, skal du henvende dig til din revisor eller til Skattestyrelsen.

Hvilke medietyper omfatter aftalen?

Der findes en lang række forskellige medietyper i dag, og der udvikles hele tiden nye måder at lagre musik, billeder og video på.
Det er ikke alle medietyper, som er omfattet af den nuværende blankmedieordning. Du kan se de medietyper, som er omfattet i dag, nedenfor.

Kassettebånd | Pixabay
Kasettebånd
Hvilke digitale medier omfatter ordningen?

Cd-R & cd-RW
Cd (Compact Disc) formatet blev lanceret i 1982. I 1990 kunne forbrugerne selv lagre data, da cd-R (cd Recordable) blev lanceret. Cd'en blev det foretrukne medie til personlig kopiering af bl.a. musik. I 1997 kom cd-RW (cd ReWritable), som gav mulighed for at genbruge cd’er. I starten kunne mediet indeholde 80 minutters musik, men med formater som mp3-filer er det blevet muligt at have op imod 150-200 musiknumre liggende på cd’ens 700mb. Harddiskoptagere, mp3-afspillere (fx iPods), smartphones, tablets mv. har dog betydet, at salget af blanke cd-medier er styrtdykket de seneste år.

MiniDisc
MiniDisc er en form for mindre udgave af cd’en, som blev lanceret i 1992 til udelukkende at spille musik. Senere blev den udviklet til også at kunne lagre data (op til 1 gb). Efter fremkomsten af mp3-afspillere og smartphones er MiniDisc formatet nærmest udfaset.

Dvd-R & dvd-RW:
Dvd- (Digital Versatile Disc) formatet blev lanceret i Danmark i 1998 og gav mulighed for at udgive film i digital kvalitet og lagre væsentligt mere data end en cd. Der kan ligge op imod 1400 musiknumre i mp3-format på en normal dvd. Med skrivbare dvd’er kom også dvd-optageren, der til en vis grad afløste VHS-optageren, men er selv siden i stort omfang afløst af harddiskoptageren. Harddiskoptageres kapacitet er dog efterhånden så stor, at dvd’en spiller en meget lille rolle i privatkopieringen.

Blu-ray og HD dvd
I 2006 blev disse to nye dvd-formater lanceret med mulighed for at udgive film i high-definition. De har væsentlig større lagringskapacitet end en dvd, 50 gb for Blu-rays vedkommende (over 10 gange så meget som en dvd). 

Hukommelseskort
Hukommelseskort er et løst lageringsmedie, som anvendes i blandt andet mp3-afspillere og smartphones mv. Hukommelseskort kan læses fra computere samt visse fjernsyn og andre medieafspillere.

USB-stik
Et USB-stik er en flash lagerenhed, hvor man kan man opbevare alle slags data. Den blev lanceret i 2000 og havde til at starte med en kapacitet på 8 mb. Kapaciteten har udviklet sig eksplosivt, og man kan i dag få USB-stik med op til 256 gb plads (32.000 gange så meget som den originale). UBS-stik bliver nu i høj grad brugt til at overføre musik- og videofiler. Nogle moderne fjernsyn giver mulighed for bl.a. at afspille musik og video direkte fra et USB-stik, og optage tv direkte til et tilsluttet USB-stik. USB-stik kan som altovervejende hovedregel genskrives.

U3 USB-stik
Et U3 USB-stik er også en flash lagerenhed. Forskellen fra et traditionelt USB-stik er, at en U3 har sit eget styresystem, der gør, at programmer kan køres direkte fra enheden uden at gemme noget i den tilsluttede computers hukommelse eller registre.

Hvilke analoge medier omfatter ordningen?

Video: VHS og S-VHS
VHS er en forkortelse for Video Home System, som er en standard for videobånd udviklet af JVC. VHS blev i Danmark etableret som standarden, der især blev udbredt som hjemmevideo. Indspillede videobånd har analog lydkvalitet og videobånd slides en del ved afspilning. S-VHS (Super-VHS) som er små bånd, der anvendes i ældre videokameraer, er en forbedret udgave af VHS-systemet.

Kassettebånd
Kassettebånd er en mindre og kompakt udgave af spolebåndet, som blev introduceret i 1963 af den hollandske elektronikvirksomhed Philips. I løbet af 1970'erne blev kassettebåndet rigtig populært, fordi det nu var muligt for brugerne at optage og indspille musik selv. Anvendelsen af kassettebånd blev i løbet af 1990’erne i stigende omfang afløst af cd’er – men der er de seneste år igen sket en stigning i salget af blanke kassettebånd. Kassetteafspillere findes fortsat i mange stereoanlæg, ghettoblastere, bærbare afspillere, bilradioer mv.

Hvad gælder særligt for USB-stik?

Særligt om USB
Når man sælger eller udleverer USB-stik, skal man som udgangspunkt betale vederlag, også når man udleverer dem som reklamegaver. Kun USB-stik med låst indhold er undtaget. Det gælder også for USB-stik med indhold, fordi indholdet ved almindelig brug uden videre kan slettes. Derfor er der vederlag på USB-stik, der udleveres med eksempelvis produktkataloger, kursusmateriale eller som reklamegaver eller lignende.

USB-stik med låst indhold
Det er muligt at låse indhold fast på USB-stik. Et USB-stik betragtes som låst, når man har sikret, at indholdet ikke kan slettes - og at der ikke kan lagres yderligere indhold.
USB-stik med låst indhold, betragtes ikke som blanke medier. Du skal derfor ikke betale vederlag for USB-stik med låst indhold, hvad enten du udleverer eller sælger dem.

Import af USB-stik
Hvad enten du importerer USB-stik med eller uden indhold, skal du altid indrapportere samtlige enheder til KulturPlus. Kun USB-stik, der importeres med låst indhold, er undtaget denne indberetningspligt.
Hvis man både importerer blanke USB-stik og USB-stik med låst indhold, anbefaler Copydan KulturPlus, at det tydeligt fremgår af faktura m.v. hvis USB-stikkene indeholder låst indhold.

Hvordan og hvornår skal jeg indberette?

Som tilmeldt importør eller grossist skal du indberette dit salg eller forbrug af blanke medier til Copydan KulturPlus hvert halve år. Du kan se nedenfor, hvordan du gør.

Hvordan indberetter jeg til Copydan KulturPlus?

For at benytte vores selvbetjening skal du bruge et brugernavn og en adgangskode. Hvis du har indgået en aftale med Copydan KulturPlus, har du allerede fået tilsendt brugernavn og adgangskode.

Log på første gang

Første gang du logger på, skal du bl.a. angive en mailadresse. Denne mailadresse skal du benytte, hvis du på et senere tidspunkt skal bruge funktionen ”Glemt adgangskode”.

Ret dine kontaktdata og brugerprofil

Når du er logget på vores selvbetjening, kan du under menupunktet ”Kontaktdata” rette dine kontaktdata samt din brugerprofil, herunder brugernavn og adgangskode.

Glemt adgangskode?

Har du glemt brugernavn og adgangskode, kan du under ”Glemt adgangskode” indtaste den mailadresse, som du benyttede ved første login og få tilsendt brugernavn og adgangskode.

Hvis du har en aftale med Copydan KulturPlus og ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode til vores selvbetjening, så kontakt os 

Hvornår indberetter jeg til Copydan KulturPlus?

Som tilmeldt importør eller grossist skal du hvert halve år indberette dit salg til Copydan KulturPlus.
Indberetning sker via vores selvbetjening, hvor du for hver måned skal indberette følgende:

  • Salg med vederlag
  • Salg uden vederlag
  • Salg til eksport
  • Internt forbrug i virksomheden

Hvis du har indberettet salg med vederlag, modtager du en faktura fra os. På den måde indbetaler du det vederlag, du har modtaget fra dine kunder.

Hvis du ikke har solgt blanke medier
Hvis du i en måned ikke har solgt/brugt blanke medier, skal du indberette ”Ingen salg” for den pågældende måned.

Frister for indberetning og indbetaling
Indberetning for et halvår skal ske senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Evt. vederlag for et halvår skal også indbetales til os senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Fx skal indberetning og indbetaling for første halvår ske senest d. 31. juli.

Påmindelse
Den 1. i hhv. januar og juli måned sender vi en påmindelse via mail for at huske dig på, at det er tid til at indberette. Du er forpligtet til at indberette korrekt til tiden, uanset om du modtager denne påmindelse.

Hvilke vilkår gælder for importører og grossister?

Uanset om du er importør eller grossist, så er det en god idé at have styr på, hvilke vilkår der gælder. Her finder du de samlede vilkår, som bl.a. handler om din indberetning til Copydan KulturPlus, mulighederne for at sælge uden vederlag, regnskab, kontrol samt en række øvrige vilkår i forbindelse med aftalen. 

Læs vilkår for importører og grossister