Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Tv-optagelse ved havn | © STV
Tv-optagelse fra en havn i Danmark

Som nonprofit-organisation sender Copydan KulturPlus de penge, som bliver betalt i vederlag for blanke medier, videre til rettighedshaverne.
Det er alle de kunstnere og kulturproducenter, der har været med til at skabe det indhold, som bliver kopieret.

Vederlag muliggør nye produktioner

Vederlagene går altså tilbage til skuespillerne, journalisterne, producenterne og alle de andre, der driver udviklingen af godt dansk kvalitetsindhold. Vederlagene er med til at finansiere udviklingen af nyt indhold. De giver fx producenterne økonomisk mulighed for at investere i nye produktioner. Det, vi kalder det kulturelle kredsløb.

Medlemsorganisationerne fordeler selv pengene 

Helt konkret fordeler Copydan KulturPlus vederlaget til de organisationer, der repræsenterer de enkelte rettighedshavere. Det er medlemsorganisationer som Dansk Skuespillerforbund, Dansk Journalistforbund, Producentforeningen og alle de andre rettighedshavere.

De enkelte medlemsorganisationer fordeler selv pengene ud til de enkelte rettighedshavere efter egne fordelingsnøgler. Også til de rettighedshavere, som ikke er medlem af en medlemsorganisation.

Video Den danske rettighedsmodel
Benjamin Boe, formand Dansk Skuespillerforbund | © Jeppe Willum Kejser
Skuespiller, Benjamin Boe Rasmussen

Vigtig del af lønnen

Betalingen til den enkelte rettighedshaver afhænger af, hvilken rolle vedkommende har haft i en konkret produktion, og hvor ofte og hvordan tv-indholdet bliver brugt.

Vederlaget er afgørende for, at man som kunstner eller producent kan leve af at lave tv, radio og film. Det er en vigtig del af lønnen og afgørende for, at produktionerne begynder at hænge sammen økonomisk. 

Repræsentationsaftaler

Copydan KulturPlus varetager indgåelse af repræsentationsaftaler og udveksling af vederlag med udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer for en række af foreningens medlemsorganisationer, jf. vedtægternes § 4.3. Der er indgået aftaler med følgende organisationer (listen opdateres løbende): AIPA (Slovenien), ALCS (Storbritannien), Copyswede (Sverige), Directors UK (Storbritannien), IHM (Island), Kopiosto (Finland), Norwaco (Norge), SACD/SCAM (Frankrig), Screen Craft Rigts (Storbritannien), SSA/SUISSIMAGE (Schweiz), VG Bild-Kunst (Tyskland), VG WORT (Tyskland) og ZAPA (Polen).