Gå til indhold Slice Created with Sketch.

10. maj 2019 | Copydan KulturPlus

Blanke medier | © Jeppe Willum Kejser
Blanke medier

Bestyrelsen for Copydan KulturPlus, som repræsenterer skabende og udøvende kunstnere samt musik- og tv/film-producenter, har besluttet at tage retlige skridt mod den danske stat for brud på EU-retten.

Gennem en årrække har Folketinget undladt at gennemføre en korrekt implementering af EU's Infosoc-direktiv, som Danmark ellers er forpligtet til i forhold til EU-retten. Den mangelfulde implementering har haft væsentlige negative økonomiske konsekvenser for danske kunstnere og kulturproducenter.

Direktivets formål er at sikre, at borgere i EU lovligt kan foretage privatkopiering af musik, film, tv mv. En sådan privatkopiering sker på bekostning af kunstnernes og kulturproducenternes ejendomsret. Som kompensation herfor, stiller direktivet krav om, at rettighedshaverne modtager et vederlag. Ordningen har længe været indført i de andre EU-lande – men ikke i Danmark.

Copydan KulturPlus har gennem en årrække forgæves arbejdet for, at staten implementerede direktivet korrekt. Da det stadig ikke er sket, er der nu rejst et erstatningskrav for de beløb, som rettighedshaverne hidtil er gået glip af. Samtidig er der indgivet en klage til EU-Kommissionen for at sikre, at staten tager skridt til at indføre direktivet korrekt i dansk lovgivning.

"Vi har selvfølgelig ikke nogen stor lyst til at gribe til juraen mod den danske stat, som vi i øvrigt har gode relationer til. Omvendt er vi også nødt til at kæmpe for, at rettighedshaverne får betaling for deres arbejde – helt i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og som kunstnere og kulturproducenter i resten af EU får. Vi har i mange år forgæves søgt en løsning," siger Jacob Graff Hedebrink, Adm. Direktør for Copydan KulturPlus.

Modellen i EU-retten er, at kompensationen afregnes gennem købet af de lagringsmedier, som borgerne anvender til kopiering, dvs. løse medier som USB-stick og DVD-skiver samt indbyggede medier såsom harddisk-optagere, smartphones og tablets. Den danske stat har imidlertid ikke overholdt EU-retten, fordi den kun har vedtaget en delvis kompensation, kun for løse medier. Det er et klart krav efter EU-retten, at både de løse og indbyggede medier skal omfattes. Det blev fastslået i den såkaldte Padawan-dom fra 2010, der underkender den danske ordning. Staten har vedkendt sig dommens konklusioner, men har ikke efterlevet afgørelsen. 

Fakta og baggrundsmateriale 

Se tidslinjen og få overblik over, hvad der er sket på området siden 2000.