Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2019


Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Forældet blankmedieordning medfører fald i vederlag
  • Rettighedshaverne stævner staten
  • Vederlag på budgetteret niveau
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Forældet blankmedieordning medfører fald i vederlag

Den danske blankmedieordning blev etableret i 1992 og udgangspunktet var, at det skulle være en ambitiøs ordning. Ordningen er dog ikke blevet moderniseret i takt med den teknologiske udvikling, hvorfor vederlagsniveauet er faldende år for år. De medier, som bruges til at kopiere i dag, er helt generelt ikke omfattet af den danske ordning.

Rettighedshaverne stævner staten

Copydan KulturPlus har på vegne af rettighedshaverne i maj 2019 sagsøgt staten for ca. 700 mio. kr. for mangelfuld implementering af EU-retlige krav (Infosoc-direktivet). Staten har efter Copydan KulturPlus’ opfattelse ikke sikret rettighedshaverne en rimelig kompensation for den privatkopiering, som staten har givet private adgang til. Sagen verserer ved Østre Landsret og forventes at blive hovedforhandlet i 2021.

Vederlag på budgetteret niveau

Årets vederlag er på niveau med det budgetterede og blev i alt 26,7 mio. kr. mod 26,4 mio. kr. i 2018. De samlede omkostninger faldt med 0,2 mio. kr. fra 4,4 mio. kr. i 2018 til 4,2 mio. kr. i 2019. Faldet skyldes primært en organisatorisk ændring i Copydan.


Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 24 i årsrapporten. 

Her på hjemmesiden kan du læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, instruktører, journalister, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker. Læs mere