Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Tv-optagelse fra koncert | © STV
Tv-optagelse fra koncert, STV

I dag privatkopierer danskerne film og musik til både smartphones og tablets. Men selvom blankmedieordningen har gjort kopiering til eget brug lovlig, så har ordningen i mange år ikke været i overensstemmelse med EU-retten. Den har ikke levet op til EU-direktiv om at sikre kunstnerne kompensation. Det sker først fra 2022, efter en ny politisk aftale i 2021 er vedtaget.

Omfattede ikke de medier, folk kopierer på

Det er mange år siden, at VHS-bånd og kassettebånd var populære medier for privatkopiering af film og musik. Alligevel er der gået mange år, uden at den danske blankmedieordning blev revideret. Den blev vedtaget af Folketinget tilbage i 1992 for at sikre kunstnerne kompensation for tabt indtjening, mod at private kunne lave kopier til sig selv.

Blankmedieordningen har hidtil kun sikret kompensation til rettighedshaverne af det kopierede indhold for de forældede båndtyper og andre løse medier som fx CD'er, DVD'er og USB-stik. Den danske ordning har altså gennem en årrække ikke udløst kompensation for tabt indtjening hos kunstnerne, når danskerne kopierer tv, film og musik på fx deres harddiskoptager, smartphone, tablet, pc eller andre indbyggede medier.

Kunstnerne i andre lande er længe blevet kompenseret

I alle de øvrige EU-lande, som tillader privatkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale, har staten for længst reguleret lovgivningen, så den lever op til EU's Infosoc-direktiv fra 2001. Det betyder, at der i de lande gennem mange år er betalt vederlag for alle medier, som kan bruges til privatkopiering. Kunstnerne har altså været sikret kompensation, når private kopierer fx musik og film på deres pc, smartphone, tablet eller harddiskoptager.

Værd at vide

Kompensationen for en iPad Pro 128 GB i Sverige er 53,25 kr., i Frankrig 104,30 kr. og i Tyskland 65,19 kr. Tilsvarende udgør kompensationen for en iPhone 12 128 GB 53,25 kr. i Sverige, 104,30 kr. i Frankrig og 46,56 kr. i Tyskland. (Kilde: Thuiskopie, Private Copying Global Study, November 2020 og Apple.com)

Lettere at kopiere end nogensinde før

I Danmark har 88 procent af alle familier en smartphone og 60 procent en tablet (Danmarks Statistik 2018). Herudover har 30 procent en tv-harddiskoptager, og 94 procent en pc. Selvom det netop er de medier, som er meget udbredt i befolkningen, der også bliver brugt til privatkopiering herhjemme, så har det, frem til den nye ordning træder i kraft i 2022, været fritaget for vederlag.

Den danske blankmedieordning har i mange år ikke fulgt den teknologiske udvikling. Både hvad angår udbredelsen og mediernes rolle i privatkopiering. Herudover er det blevet nemmere at kopiere fx film og musik end nogensinde før. Det tager kun få minutter at kopiere en spillefilm digitalt, og i dag er kvaliteten også så god, at selv kopien af en kopi har samme kvalitet som originalen.

Alligevel er det først fra 2022, at kunstnerne bliver kompenseret for den indtjening, de går glip af, når deres værker let og hurtigt kan kopieres.

Blankmedieordningen skal leve op til EU-direktivet

Copydan KulturPlus, som forvalter kunstnernes og kulturproducenternes rettigheder på området, har gennem en årrække arbejdet for at få den nuværende blankmedieordning, som rækker helt tilbage til starten af halvfemserne, fornyet.

Det har primært handlet om, at få ordningen til omfatte medier med indbygget lagringskapacitet, som er de medier, der i dag rent faktisk bliver anvendt til privatkopiering. Og det sker kunmed en revidering af den danske lovgivning, så den lever op til EU-direktivet. Det er faldet på plads med den politiske aftale, som regeringen og støttepartierne har landet i 2021, således at en moderniseret ordning træder i kraft i 2022.

EU-domstolen har for længe siden fastslået, at der skal betales kompensation for medier, man kan kopiere lyd eller billeder på, uanset om der er tale om løse eller indbyggede medier. Ligebehandlingsprincippet betyder, at alle kopieringsmedier skal behandles ens. Kan et medie gemme indhold, skal der ske en kompensation.