Gå til indhold Slice Created with Sketch.

21. dec 2021 | Copydan KulturPlus

Harddisk | © Siyuan Hu/Unsplash
harddisk, privatkopiering, vederlag, copydan

Fra den 1. januar 2022 skal forhandlere af smartphones, tablets, computere og harddiske betale lovpligtigt vederlag til kunstnere og producenter som kompensation for privatkopiering i forbindelse med salget.

Lovgivningen følger nu EU-retten

Lovændringen, som medfører en ny kompensationsordning for privatkopiering, blev vedtaget af Folketinget den 21. december 2021, efter at en politisk aftale om en modernisering af den hidtidige ordning faldt på plads tidligere på året. Med den nye kompensationsordning for privatkopiering implementerer Danmark nu et EU-direktiv, så dansk lovgivning om privatkopiering lever op til EU-retten. Hermed følger Danmark nu en lang række øvrige EU-medlemslande, som også har en lovgivning, der giver befolkningen ret til lovlig privatkopiering, mod at rettighedshaverne bag indholdet bliver kompenseret for brugen.

En række nye medier er omfattet af lovændringen

Moderniseringen af kompensationsordningen betyder også, at en række nye medier nu er omfattet. Der er tale om lagringsmedier, som er de medier, privatkopiering i dag finder sted på. Producenter og importører af disse medier skal fremover opkræve og indbetale vederlag til rettighedshaverne, når de handler med medierne, der fra den 1. januar 2022 omfatter smartphones, tablets, computere og harddiske.

Som forhandler af lagringsmedier skal man derfor være klar til at indrapportere sit salg til Copydan KulturPlus, som er godkendt af Kulturministeriet til at administrere ordningen på vegne af rettighedshaverne, samt indbetale vederlag herefter, som bliver fordelt blandt de kunstnere og producenter, der ejer rettighederne.

Udenlandske webforhandlere skal betale vederlag ved onlinesalg

Det gælder fortsat for virksomheder og undervisningsinstitutioner, som køber lagringsmedier, at de kan fritages for betaling af vederlag, hvis lagringsmedierne udelukkende er til intern brug.

Samtidig er det med lovændringen vedtaget, at udenlandske webforhandlere også skal betale vederlag som kompensation til rettighedshaverne, når de sælger smartphones, tablets, computere og harddiske til danske privatkunder online.

Copydan KulturPlus sender fortsat information ud

Copydan KulturPlus har i forbindelse med, at lovforslaget blev fremsat og behandlet i Folketinget, orienteret branchen løbende og udsendt mails til berørte forhandlere, som fortsat vil blive kontaktet direkte via mail med nærmere information om, hvordan og hvornår indrapportering finder sted i 2022.

Hvis du som forhandler, virksomhed eller anden bruger har spørgsmål til administration af kompensationsordningen, er du velkommen til at kontakte Copydan KulturPlus.