Gå til indhold Slice Created with Sketch.

12. okt 2016 | Copydan KulturPlus

Bag optagelserne til awardshowet 'Guldtuben' | © STV
Bag optagelserne til awardshowet 'Guldtuben'

Østre Landsret har i dag afsagt dom i sagen mellem Copydan KulturPlus og Nokia. Sagen handler om, at kunstnere, producenter og øvrige rettighedshavere skal kompenseres ved salg af blanke medier til brug for privatkopiering. Helt konkret fastslår Landsretten, at Nokia skal betale vederlag for salg af hukommelseskort til mobiltelefoner.

I Danmark er det lovligt at kopiere musik og film uden at have en aftale med rettighedshaverne, når det er til privatbrug. Rettighedshaverne modtager til gengæld et vederlag, som kompensation i forbindelse med salg af løse blanke medier som fx brændbare CD’er og USB-stik.

Dommen vækker umiddelbart glæde – men ikke overraskelse – hos Jacob Graff Hedebrink, administrerende direktør for Copydan KulturPlus, der udtaler:

”Det er en meget god nyhed for danske kunstnere og kulturproducenter, at Copydan KulturPlus har fået medhold, da det er et betydeligt beløb, som Nokia har nægtet at betale siden 2004. Samtidig åbner sagen op for, at der også bliver set på det faktum, at mere og mere kopiering i dagens Danmark foregår på indbyggede medier, uden at være dækket af en kompensationsordning.”

EU-domstolen: Den danske ordning mangler de moderne medier

Det særligt interessante ved dommen er nemlig, at EU-domstolen under sagen har udtalt, at den danske blankmedieordning er i strid med EU-retten, når det handler om kopiering, som private foretager på de medier, hvor kopieringsfunktionen er indbygget som fx i smartphones. For disse modtager rettighedshaverne ikke vederlag, og det er i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser.

Jacob Graff Hedebrink er bekymret for situationen med de indbyggede moderne lagringsmedier og udtaler:

”Vi ved, at en stadig større del af privatkopiering sker på indbyggede medier, der ikke er omfattet af den danske blankmedieordning. Derfor er det på tide, at den danske ordning bliver moderniseret, så den passer til brugeradfærden i Danmark og den teknologiske virkelighed.

”Det giver ikke mening, at man skal betale en kompensation for et hukommelseskort, men ikke for en ekstern harddisk, når der kan kopieres på begge medier. Den tabte indtægt for en musiker er den samme, uafhængigt af om hendes musik kopieres på en MP3-afspiller eller en CD. Vi kan derfor kun opfordre Folketinget til at sikre, at ordningen bliver opdateret snarest. ”

Kulturministeriets embedsmænd arbejder på højtryk for at omlægge blankmedieordningen, så den bringes i overensstemmelse med EU-retten. Fra politisk hold bragte Mette Bock i foråret fokus på problemet ved et beslutningsforslag. Forslaget medførte, at kulturudvalget i juni 2016 på opfordring fra samtlige Folketingets partier bad kulturministeriet præsentere et lovforslag inden udgangen af Folketingsåret 2016/2017.