Gå til indhold Slice Created with Sketch.

19. dec 2018 | Copydan KulturPlus

Copydan online | © Jeppe Willum Kejser
Kontakt Copydan PC

Selvom den danske stat gennem en længere årrække har tilsidesat EU-reglerne om vederlag for privatkopiering, har regeringen netop meddelt, at en løsning udskydes i yderligere mindst seks måneder.

Ifølge kulturminister Mette Bock skal branchen nu det næste halve år afsøge mulighederne for løsning af problemet efter, at rettighedshaverne har kæmpet for sagen i årevis.

Rettighedshaverne har lidt et betydeligt indtjeningstab, der ikke er blevet kompenseret. Deres ejendomsret til egne værker er blevet indskrænket gennem et EU-direktiv til fordel for borgernes adgang til at foretage privatkopiering. Til gengæld for denne indskrænkning har rettighedshaverne i henhold til EU-regler krav på et vederlag.

"Det er uacceptabelt, at regeringen i så mange år har blokeret for, at de danske rettighedshavere får den betaling for deres arbejde, som de har krav på i henhold til EU-reglerne."

Lena Brostrøm | Bestyrelsesformand, Copydan KulturPlus

Da der er tale om en EU-ordning, bør denne godtgørelse ligge på samme niveau, som rettighedshaverne i de øvrige EU-lande. Der er således ikke tale om hverken en skat eller en afgift, men om et vederlag for det arbejde, rettighedshaverne udfører.

"Det er uacceptabelt, at regeringen i så mange år har blokeret for, at de danske rettighedshavere får den betaling for deres arbejde, som de har krav på i henhold til EU-reglerne. Vi er selvfølgelig skuffede over fortsat at skulle vente på en løsning, selvom regeringen selv blankt har erkendt, at den nuværende situation er en klar overtrædelse af EU-retten", siger bestyrelsesformanden for Copydan KulturPlus, Lena Brostrøm.

EU-reglerne giver mulighed for, at borgere i EU lovligt kan fremstille kopier til privat brug af musik, film, tv mv. En sådan privatkopiering påvirker dog værdien af rettighedshavernes værker, herunder en reduktion af salget af yderligere værker. EU-reglerne stiller krav om, at rettighedshaverne modtager en kompensation for denne økonomiske skade.

Ifølge EU-reglerne skal kompensationen afregnes gennem købet af de lagringsmedier, som borgerne anvender til kopieringen, dvs. løse medier som USB-stick og DVD-skiver samt faste/indbyggede medier såsom smartphones, tablets og harddisk-optagere. Efter EU-reglerne skal der ske kompensation ved salg af medier, der giver mulighed for kopiering.

Det er et klart EU-krav, at kompensationen skal gælde for både løse og faste medier, men den danske stat har kun indført direktivet med virkning for løse medier.

EU-domstolen har i en dom fra 2015 bekræftet, at de danske regler er i strid med EU-reglerne. Den danske stat har fuldt ud vedkendt sig dommens konklusioner. Langt de fleste EU-lande har for længst gennemført ordningen.