Foreningen Copydan KulturPlus ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (værker, præstationer mv.) bliver privatkopieret bl.a. ved at administrere og håndtere vederlag. 

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan KulturPlus består aktuelt af:

Bestyrelsesformand:

Lena Brostrøm Dideriksen, Dansk Artist Forbund
Formand for Dansk Artist Forbund
Medlem af bestyrelsen i Copydan Fællesforeningen
Medlem af bestyrelsen i Copydan AVU-medier
Formand for bestyrelsen i Dansk Artist Forbund
Næstformand for bestyrelsen i Performex
Næstformand for bestyrelsen i Dansk Rocksamråd
Næstformand for Arbejdermuseets bestyrelse
Medlem af LO's hovedbestyrelse
Formand for bestyrelsen i Gramex
Medlem af bestyrelsen i Folketeatret
Medlem af bestyrelsen i Københavns Internationale Teater

Lena Brostrøm Dideriksen | Ole Haupt
Lene Brostrøm Dideriksen

Bestyrelsesmedlemmer:

Sandra Anne Piras, Danske Filminstruktører
Sekretariatschef, Danske Filminstruktører
Formand for bestyrelsen i Copydan Arkiv

Jakob Vestergård Hüttel, Koda
Juridisk og international chef, Koda
Medlem af bestyrelsen i Copydan AVU-medier
Medlem af bestyrelsen i Copydan Fællesforeningen

Benjamin Boe Rasmussen, Dansk Skuespillerforbund
Formand, Dansk Skuespillerforbund

Neel Lykkegaard Andersen, Producent Rettigheder Danmark
Senior jurist, Filmret ApS

Lasse Lindholm, IFPI Danmark
Direktør for kommunikation og public affairs, IFPI Danmark