Aftaler for professionelle brugere

USB-stik | © Jeppe Willum Kejser
USB stik

Hvilken aftale har jeg brug for?

Når din virksomhed eller undervisningsinstitution bruger blanke medier til interne formål eller til undervisningsbrug, behøver du ikke betale vederlag, hvis du har en erhvervsaftale med Copydan KulturPlus. Du kan få en aftale helt gratis.

Hvorfor skal jeg have en aftale med Copydan KulturPlus?

Copydan KulturPlus er en forvaltningsorganisation, som på baggrund af blankmedieordningen opkræver vederlag på rettighedshavernes vegne, når der sælges og benyttes blanke medier. 

Du skal have en aftale, hvis du kun bruger blanke medier internt i virksomheden, fordi du så ikke behøver at betale vederlag. 

En aftale giver dig nemlig et godkendelsesbevis, som du skal vise forhandleren, når du skal købe blanke medier uden vederlag. 

Hvad er blankmedieordningen?

Om blankmedieordningen

Folketinget har besluttet, at borgere skal kunne kopiere lovligt tilgængeligt indhold fx musik, film og tv til privat brug, uden det kræver en aftale med rettighedshaverne, dvs. kunstnere og producenter bag indholdet samt broadcastere. Det kaldes privatkopiering. Til gengæld skal kunstnerne og producenterne kompenseres for tabt indtjening, når private kopierer på blanke medier. 

Derfor bliver der lagt et ekstra beløb oveni prisen, hver gang der sælges et løst blankt medie som fx en dvd, cd, hukommelseskort eller usb-stik. Copydan, der administrerer kunstnernes og producenternes rettigheder, sørger for, at pengene går tilbage til rettighedshaverne.

Hvordan får jeg en aftale med Copydan KulturPlus?

For at få en aftale med Copydan KulturPlus, skal du sende en ansøgning. Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi aftalen til dig på mail.

Godkendelsesbevis og kundenummer

Når du har indgået en aftale med Copydan KulturPlus, får du et godkendelsesbevis med et kundenummer. Ved køb af blanke medier uden vederlag, skal du enten oplyse dit kundenummer eller vise dit godkendelsesbevis til forhandleren. Du kan til enhver tid selv udskrive dit godkendelsesbevis via vores selvbetjening.

Ansøg om aftale

Hvor kan jeg købe blanke medier uden vederlag?

Når du har en erhvervsmæssig aftale med Copydan KulturPlus, kan du købe blanke medier uden vederlag. Du skal være opmærksom på, om den forhandler, du køber hos, er tilmeldt hos Copydan KulturPlus.

Liste over tilmeldte forhandlere

Nedenfor finder du link til en liste over samtlige forhandlere, som er tilmeldt og dermed godkendt til at sælge blanke medier uden vederlag. 

Hvilke forhandlere er tilmeldt Copydan KulturPlus?

Hvis du har en erhvervsmæssig aftale med Copydan KulturPlus, kan du købe blanke medier uden vederlag, hos de forhandlere, der er godkendt til at sælge blanke medier uden vederlag.

For at du kan købe blanke medier uden vederlag kræver det altså, at du køber medierne hos en forhandler, som er tilmeldt Copydan KulturPlus.

Se alle tilmeldte forhandlere

Hvad hvis jeg køber blanke medier i udlandet?

Hvis din virksomhed eller undervisningsinstitution køber blanke medier i udlandet, fx via udenlandske hjemmesider, skal I tilmelde jer som importør og hermed betale vederlag. Du kan se nedenfor, hvordan du tilmelder dig.

Indberetning for importører

Som tilmeldt importør skal du indberette dit salg eller forbrug af blanke medier til Copydan KulturPlus hvert halve år. Du kan læse mere om, hvordan du gør som tilmeldt importør, på siden for forhandlere

USB-stik | Pixabay
USB-stik
Hvordan tilmelder jeg mig som importør?

Tilmelding som importør
Hvis du importerer blanke medier, skal du tilmelde dig som importør hos Copydan KulturPlus, uanset om du skal videresælge medierne eller bruge dem i din virksomhed.

Tilmeld dig som importør

Kundenummer
Ved tilmelding som importør får du et anmeldelsesbevis og et kundenummer. Kundenummeret kan bruges, hvis du ønsker at købe blanke medier uden vederlag i Danmark.

Når du tilmelder dig, skal du acceptere Vilkår for grossister og importører

Hvilke muligheder har jeg for at sælge blanke medier?

Med en erhvervsaftale kan du sælge blanke medier i begrænset omfang eller udlevere dem til fx medarbejdere.

Salg og indberetning

Når din virksomhed eller undervisningsinstitution køber blanke medier uden vederlag, kan du kun benytte dem til interne og professionelle formål. Du kan dog i mindre omfang videresælge eller udlevere medierne, men så skal du huske at opkræve vederlag.

Salg

Hvis du har behov for det, kan du i mindre omfang videresælge blanke medier til andre virksomheder eller udlevere dem til medarbejdere eller kunder (til privat brug).
Hvis du videresælger eller udleverer blanke medier, skal du altid opkræve vederlag for medierne. Du kan se nedenfor, hvad prisen er for de enkelte medietyper.

Hvordan betaler jeg vederlag til Copydan KulturPlus?

Umiddelbart efter salget skal du indberette det til Copydan KulturPlus. Herefter sender vi en faktura på vederlaget. På den måde indbetaler du det vederlag, du har fået ved salget.

Du indberetter via vores selvbetjening.

Sådan bruger du selvbetjeningen

For at benytte vores selvbetjening skal du bruge et brugernavn og en adgangskode. Hvis du har indgået en aftale med Copydan KulturPlus, har du allerede fået tilsendt brugernavn og adgangskode.

Log på første gang

Første gang du logger på, skal du bl.a. angive en mailadresse. Denne mailadresse skal du benytte, hvis du på et senere tidspunkt skal bruge funktionen ”Glemt adgangskode”.

Ret dine kontaktdata og brugerprofil

Når du er logget på vores selvbetjening, kan du under menupunktet ”Kontaktdata” rette dine kontaktdata samt din brugerprofil, herunder brugernavn og adgangskode.

Glemt adgangskode?

Har du glemt brugernavn og adgangskode, kan du under ”Glemt adgangskode” indtaste den mailadresse, som du benyttede ved første login og få tilsendt brugernavn og adgangskode.

Hvis du har en aftale med Copydan KulturPlus og ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode til vores selvbetjening, så kontakt os 

Hvad er vederlaget for de forskellige medietyper?

Priser

Se priserne for både digitale og analoge medier (2021-priser).

Digitale medier (pris pr. medie DKK)

Medietype 2021 Pris DKK
CD* 2,62
DVD*, Blu-Ray, HD DVD 4,16
USB**, U3 5,93
Hukommelseskort 5,93
Mini-Disc 2,62


Analoge medier (pris pr. minut DKK)

Medietype 2021 Pris DKK
Lydmedier 0,0835
Billedmedier 0,1165


*8 cm CD- og DVD-medier er indtil videre fritaget for vederlag.

**Se hvad der gælder særligt for USB-stik i boksen nedenfor.

Prisen er fastsat ved lov og fremgår af Ophavsretslovens § 40. Vederlaget reguleres hvert år med Finansministeriets satsreguleringsprocent.

Ophavsretlige vederlag er ikke momsbelagt i Danmark. Har du spørgsmål om moms, skal du henvende dig til din revisor eller til Skattestyrelsen.

Hvilke digitale medier omfatter ordningen?

Cd-R & cd-RW
Cd (Compact Disc) formatet blev lanceret i 1982. I 1990 kunne forbrugerne selv lagre data, da cd-R (cd Recordable) blev lanceret. Cd'en blev det foretrukne medie til personlig kopiering af bl.a. musik. I 1997 kom cd-RW (cd ReWritable), som gav mulighed for at genbruge cd’er. I starten kunne mediet indeholde 80 minutters musik, men med formater som mp3-filer er det blevet muligt at have op imod 150-200 musiknumre liggende på cd’ens 700mb. Harddiskoptagere, mp3-afspillere (fx iPods), smartphones, tablets mv. har dog betydet, at salget af blanke cd-medier er styrtdykket de seneste år.

MiniDisc
MiniDisc er en form for mindre udgave af cd’en, som blev lanceret i 1992 til udelukkende at spille musik. Senere blev den udviklet til også at kunne lagre data (op til 1 gb). Efter fremkomsten af mp3-afspillere og smartphones er MiniDisc formatet nærmest udfaset.

Dvd-R & dvd-RW:
Dvd- (Digital Versatile Disc) formatet blev lanceret i Danmark i 1998 og gav mulighed for at udgive film i digital kvalitet og lagre væsentligt mere data end en cd. Der kan ligge op imod 1400 musiknumre i mp3-format på en normal dvd. Med skrivbare dvd’er kom også dvd-optageren, der til en vis grad afløste VHS-optageren, men er selv siden i stort omfang afløst af harddiskoptageren. Harddiskoptageres kapacitet er dog efterhånden så stor, at dvd’en spiller en meget lille rolle i privatkopieringen.

Blu-ray og HD dvd
I 2006 blev disse to nye dvd-formater lanceret med mulighed for at udgive film i high-definition. De har væsentlig større lagringskapacitet end en dvd, 50 gb for Blu-rays vedkommende (over 10 gange så meget som en dvd). 

Hukommelseskort
Hukommelseskort er et løst lageringsmedie, som anvendes i blandt andet mp3-afspillere og smartphones mv. Hukommelseskort kan læses fra computere samt visse fjernsyn og andre medieafspillere.

USB-stik
Et USB-stik er en flash lagerenhed, hvor man kan man opbevare alle slags data. Den blev lanceret i 2000 og havde til at starte med en kapacitet på 8 mb. Kapaciteten har udviklet sig eksplosivt, og man kan i dag få USB-stik med op til 256 gb plads (32.000 gange så meget som den originale). UBS-stik bliver nu i høj grad brugt til at overføre musik- og videofiler. Nogle moderne fjernsyn giver mulighed for bl.a. at afspille musik og video direkte fra et USB-stik, og optage tv direkte til et tilsluttet USB-stik. USB-stik kan som altovervejende hovedregel genskrives.

U3 USB-stik
Et U3 USB-stik er også en flash lagerenhed. Forskellen fra et traditionelt USB-stik er, at en U3 har sit eget styresystem, der gør, at programmer kan køres direkte fra enheden uden at gemme noget i den tilsluttede computers hukommelse eller registre.

Hvilke analoge medier omfatter ordningen?

Video: VHS og S-VHS
VHS er en forkortelse for Video Home System, som er en standard for videobånd udviklet af JVC. VHS blev i Danmark etableret som standarden, der især blev udbredt som hjemmevideo. Indspillede videobånd har analog lydkvalitet og videobånd slides en del ved afspilning. S-VHS (Super-VHS) som er små bånd, der anvendes i ældre videokameraer, er en forbedret udgave af VHS-systemet.

Kassettebånd
Kassettebånd er en mindre og kompakt udgave af spolebåndet, som blev introduceret i 1963 af den hollandske elektronikvirksomhed Philips. I løbet af 1970'erne blev kassettebåndet rigtig populært, fordi det nu var muligt for brugerne at optage og indspille musik selv. Anvendelsen af kassettebånd blev i løbet af 1990’erne i stigende omfang afløst af cd’er – men der er de seneste år igen sket en stigning i salget af blanke kassettebånd. Kassetteafspillere findes fortsat i mange stereoanlæg, ghettoblastere, bærbare afspillere, bilradioer mv.

Hvad gælder særligt for USB-stik?

Særligt om USB
Når man sælger eller udleverer USB-stik, skal man som udgangspunkt betale vederlag, også når man udleverer dem som reklamegaver. Kun USB-stik med låst indhold er undtaget. Det gælder også for USB-stik med indhold, fordi indholdet ved almindelig brug uden videre kan slettes. Derfor er der vederlag på USB-stik, der udleveres med eksempelvis produktkataloger, kursusmateriale eller som reklamegaver eller lignende.

USB-stik med låst indhold
Det er muligt at låse indhold fast på USB-stik. Et USB-stik betragtes som låst, når man har sikret, at indholdet ikke kan slettes - og at der ikke kan lagres yderligere indhold.
USB-stik med låst indhold, betragtes ikke som blanke medier. Du skal derfor ikke betale vederlag for USB-stik med låst indhold, hvad enten du udleverer eller sælger dem.

Import af USB-stik
Hvad enten du importerer USB-stik med eller uden indhold, skal du altid indrapportere samtlige enheder til KulturPlus. Kun USB-stik, der importeres med låst indhold, er undtaget denne indberetningspligt.
Hvis man både importerer blanke USB-stik og USB-stik med låst indhold, anbefaler Copydan KulturPlus, at det tydeligt fremgår af faktura m.v. hvis USB-stikkene indeholder låst indhold.

Hvornår kan jeg få vederlaget refunderet?

Hvis din virksomhed eller institution allerede har indkøbt blanke medier med vederlag, kan du senest 3 måneder efter købsdatoen ansøge om at få dit vederlag tilbagebetalt. Her kan du se, hvad du skal gøre for at få refunderet dit vederlag.

Sådan gør du

Du ansøger om tilbagebetaling ved at udfylde et tilbagebetalingsskema, som du indsender til os sammen med en kopi af fakturaen samt en kvittering på, at fakturaen er betalt. Det er vigtigt, at du husker både at sende faktura og kvittering sammen med din ansøgning, da vi ellers ikke kan tilbagebetale vederlaget.
Du kan enten sende din ansøgning og dokumentation til os via almindelig post eller via mail til kontakt@copydan-kulturplus.dk.

Vi tilbagebetaler normalt vederlaget inden for seks uger efter, at vi har modtaget alle dokumenter.

Hvad er vilkårene for tilbagebetaling?

Hvornår kan tilbagebetaling af vederlag finde sted?

Der kan ske tilbagebetaling af betalt vederlag ved køb af blanke medier, der er anvendt til:

  1. Erhvervsmæssig udførsel
  2. Erhvervsmæssig brug, herunder brug til undervisningsformål
  3. Anvendelse til fremstilling af optagelser til brug for syns- eller hørehandicappede

Der kan generelt kun ske tilbagebetaling, hvis Copydan KulturPlus rent faktisk har modtaget vederlag for de pågældende blanke medier fra den vederlagspligtige importør, producent eller grossist. Det påhviler i tvivlstilfælde ansøgeren at dokumentere, at denne betingelse er opfyldt.

Hvad skal jeg dokumentere og hvordan?

1. Erhvervsmæssig udførsel.
Du skal dokumentere, at du har betalt vederlaget. Det gør du ved at indsende den faktura, hvor vederlaget er specificeret sammen med din kvittering for betaling. Herudover skal du indsende dokumentation for, at de blanke medier, du har købt, er købt til erhvervsmæssig brug.

2. Erhvervsmæssig brug herunder brug til undervisningsformål.
Du skal dokumentere, at du har betalt vederlaget. Det gør du ved at indsende den faktura, hvor vederlaget er specificeret sammen med din kvittering for betaling. Herudover skal du indsende dokumentation for, at de blanke medier, du har købt, er købt til erhvervsmæssig brug.

3. Anvendelse til fremstilling af optagelser til brug for syns- og/eller hørehandicappede.
Du skal dokumentere, at vederlaget er betalt. Det gør du ved at indsende den faktura, hvor vederlaget er specificeret sammen med kvitteringen for betaling. Herudover skal du indsende dokumentation for, at køber er syns- og/eller hørehandicappet eksempelvis i form af gyldigt medlemsbevis fra Dansk Blindesamfund eller Danske Døves Landsforbund. 

Hvilke oplysninger skal jeg huske?

Husk de rigtige oplysninger
Hvis du repræsenterer en virksomhed, så skal du huske, at navn, adresse, CVR-nummer og telefonnummer altid skal fremgå af ansøgningen.

Hvis du repræsenterer en undervisningsinstitution, så skal du huske, at navn, adresse, skolenummer og telefonnummer altid skal fremgå af ansøgningen.

Hvilke frister skal jeg overholde?

Frister og tilbagebetaling
Ansøgning om tilbagebetaling samt dokumentation skal sendes til Copydan KulturPlus senest 3 måneder efter at købet har fundet sted.

Hent tilbagebetalingsskema her

Hvilke vilkår gælder ved en erhvervsaftale?

Hvis du gerne vil ansøge om at få en erhvervsmæssig aftale, er det en god idé at have styr på, hvilke vilkår der ligger i aftalen. Her kan du bl.a. se, hvilke muligheder du har for at købe blanke medier, hvordan du må bruge dem, og hvad du skal huske at indberette til Copydan Kulturplus. 

Læs vilkår for erhvervsmæssig aftale