Tv-optagelse fra koncert | © STV

I dag privatkopierer danskerne film og musik til både smartphones og tablets. Men selvom blankmedieordningen har gjort kopiering til eget brug lovlig, så er ordningen ikke i overensstemmelse med EU-retten. Den lever ikke op til EU-direktiv om at sikre kunstnerne kompensation.

Omfatter ikke de medier, folk kopierer på

Det er mange år siden, at VHS-bånd og kassettebånd var populære medier for privatkopiering af film og musik. Alligevel er den danske blankmedieordning ikke blevet revideret siden. Den blev vedtaget af Folketinget tilbage i 1992 for at sikre kunstnerne kompensation for tabt indtjening, mod at private kunne lave kopier til sig selv.

Blankmedieordningen sikrer stadigvæk kun kompensation til rettighedshaverne af det kopierede indhold for de forældede båndtyper og andre løse medier som fx CD’er, DVD’er og USB-stik. Den danske ordning udløser altså ikke kompensation for tabt indtjening hos kunstnerne, når danskerne i dag kopierer tv, film og musik på fx deres harddiskoptager, smartphone, tablet, pc eller andre indbyggede medier.

Kunstnerne i andre lande bliver kompenseret

I alle de øvrige EU-lande, som tillader privatkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale, har staten reguleret lovgivningen, så den lever op til EU’s Infosoc-direktiv fra 2001. Det betyder, at der i de lande betales vederlag for alle medier, som kan bruges til privatkopiering. Det sikrer altså kunstnerne kompensation, når private kopierer fx musik og film på deres pc, smartphone, tablet eller harddiskoptager. 

Værd at vide

Kompensationen for en iPad Pro 64 GB i Sverige er 45,50 kr., i Frankrig 94 kr. og i Tyskland 65 kr. Tilsvarende udgør kompensationen for en iphone XS 64GB 136,50 kr. i Sverige, 112,50 kr. i Frankrig og 46,50 kr. i Tyskland. (Seismonaut rapport for Kulturministeriet, 2017)

Lettere at kopiere end nogensinde før

I Danmark har 88 procent af alle familier en smartphone og 60 procent en tablet (Danmarks Statistik 2018). Herudover har 30 procent en tv-harddiskoptager og 94 procent en pc. Selvom det netop er de medier, som er meget udbredt i befolkningen, der også bliver brugt til privatkopiering herhjemme, så er de med den nuværende ordning fritaget for vederlag.

Den danske blankmedieordning er ikke fulgt med den teknologiske udvikling. Både hvad angår udbredelsen og mediernes rolle i privatkopiering. Herudover er det blevet nemmere at kopiere fx film og musik end nogensinde før. Det tager kun få minutter at kopiere en spillefilm digitalt, og i dag er kvaliteten også så god, at selv kopien af en kopi har samme kvalitet som originalen.

Alligevel bliver kunstnerne ikke kompenseret for den indtjening, de går glip af, når deres værker let og hurtigt kan kopieres.

Blankmedieordningen skal leve op til EU-direktivet

Copydan KulturPlus, som forvalter kunstnernes og kulturproducenternes rettigheder på området, har gennem en årrække arbejdet for at få den nuværende blankmedieordning, som rækker helt tilbage til starten af halvfemserne, fornyet. 

Det handler primært om, at få ordningen til omfatte medier med indbygget lagringskapacitet, som er de medier, der i dag rent faktisk bliver anvendt til privatkopiering. Og det sker kun, hvis den danske lovgivning bliver revideret, så den lever op til EU-direktivet. EU-domstolen har fastslået, at der skal betales kompensation for medier, man kan kopiere lyd eller billeder på, uanset om der er tale om løse eller indbyggede medier. Ligebehandlingsprincippet betyder, at alle kopieringsmedier skal behandles ens. Kan et medie gemme indhold, skal der ske en kompensation.