Optagelse fra Northside | © STV

Copydan KulturPlus er en non-profit forening, som arbejder for, at rettighedshaverne, altså kunstnere og kulturproducenter, får kompensation for lovlig privatkopiering af det indhold og materiale, de har ophavsretten til. 

I lyset af den nuværende blankmedieordning, som trådte i kraft tilbage i 1993, sørger Copydan KulturPlus for, at der bliver afregnet vederlag til rettighedshaverne ved køb og salg af de såkaldt "blanke medier", som ordningen i dag inkluderer. Det betyder eksempelvis, at når man køber et hukommelseskort i en forretning, så er ca. 5 kroner ud af den samlede pris et vederlag til rettighedshaverne. 

Men der er brug for en ny medieordning. Blankmedieordningen inkluderer nemlig kun forældede løse medietyper og er derfor i direkte strid med EU-retten. EU's Infosoc-direktiv fra 2001, og siden en række domsafgørelser, har fastslået, at rettighedshaverne skal have kompensation ved alle medier, der kan bruges til privatkopiering.

Copydan KulturPlus arbejder for en ny og lovlig blankmedieordning

Copydan KulturPlus har i mange år arbejdet for at ændre blankmedieordningen, så den både afspejler nutidens måde at privatkopiere på, og så den lever op til EU's regler på området. 

Som ordningen er skruet sammen i dag, så er det kun de forældede "blanke" medier, der kompenserer rettighedshaverne gennem vederlag. Primært medier, som slet ikke bliver brugt længere, da den teknologiske udvikling for længst har overhalet deres relevans i forhold til privatkopiering.

I de andre EU-lande, hvor borgerne også må privatkopiere, er vederlag til rettighedshaverne inkluderet i prisen på alle medier, som forbrugerne kan bruge til privatkopiering. Det vil altså sige, at kunstnere og kulturproducenter bliver kompenseret, hver gang forbrugerne i de andre lande køber smartphones, tablets, pc'er og harddiskoptagere. De medier, som folk i dag faktisk bruger, når de tager private kopier af fx musik, film og tv.  

Læs tema om privatkopiering

Kunstnerne skal have betaling for deres arbejde

Princippet bag Copydan er helt enkelt: kunstnere og producenter af indhold - som instruktører, journalister, musikselskaber, skuespillere, forfattere, musikere, fotografer, film/tv-producenter, dramatikere, musikproducenter, scenografer, musikforlag - skal have betaling for andres brug af det indhold, de skaber. Når virksomheder laver forretning med tv, film og musikindhold skal alle de mennesker, som er med til at skabe indholdet, have betaling for brugen.

I stedet for at forhandle egne rettigheder alene over for virksomhederne bliver rettighederne samlet hos Copydan. Det gør det praktisk muligt for virksomhederne at få adgang til rettighederne, og gør det fx muligt for borgere at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale til privat brug.

Copydan KulturPlus er en af de seks selvstændige Copydan foreninger og er ejet af ca. 25 forskellige rettighedsorganisationer fra kulturindustrien i Danmark. Copydan KulturPlus er ligesom de øvrige Copydan foreninger godkendt af Kulturministeriet.